آدرس

تهران ,خیابان مولوی نرسیده به چهارراه ساختمان ساحل

نلفن و فکس

تلفن : 66003697
تلفن : 48615630-4
فکس : 48615631

ایمیل

شرکت info@mahyarcrusher.com
دفتر office@mahyarcrusher.com
مدیره پروژه project@mahyarcrusher.com
واحد فروش sell@mahyarcrusher.com

ارسال یک پیام

همیشه اختصاص داده شده است